Łódź/ Powstał bank danych z milionem próbek dla diagnostyki onkologicznej

W ramach projektu Politechniki Łódzkiej we współpracy z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki "MDB - Medical Data Bank" powstała ogólnodostępna cyfrowa baza unikatowych danych medycznych dotyczących histopatologii. System ma pomóc w rozwoju diagnostyki onkologicznej.

Przedstawiciele łódzkiej czelni i ICZMP w Łodzi przedstawili we wtorek wyniki realizowanego we współpracy trzyletniego projektu, który ma pomoc w rozwoju nowoczesnej diagnostyki onkologicznej. W jego ramach powstała ogólnodostępna cyfrowa baza unikatowych danych medycznych dotyczących histopatologii.

Jak wskazali realizatorzy przedsięwzięcia, Polska ma jeden z najwyższych wskaźników umieralności z powodu raka wśród krajów OECD. Do nowotworów, w których diagnostyce i leczeniu jest najwięcej do nadrobienia, należą m.in. rak piersi i prostaty, rak płuc oraz jelita grubego. Stworzenie cyfrowej bazy dostępu do unikatowych danych medycznych dotyczących histopatologii i szeroko pojęta dostępność do próbek dają możliwość zmiany tej sytuacji.

"Zaprezentowany we wtorek system jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem utrudnionego bądź wręcz niemożliwego cyfrowego dostępu do unikatowych danych medycznych dotyczących histopatologii, które w obecnej rozproszonej, niezintegrowanej, analogowej postaci, znacznie opóźniają powstanie innowacji czy nowych technologii, niezbędnych do postępu w medycynie i pracach badawczo-naukowych" - wyjaśniła rzeczniczka Politechniki Łódzkiej Ewa Chojnacka.

Dodała, że projekt "MDB- Medical Data Bank" ułatwia dostęp oraz poprawia jakość zdigitalizowanych, zanonimizowanych, pogrupowanych, uporządkowanych i opisanych metadanymi danych, zasilając bazę danych informacji sektora publicznego oraz umożliwiając zainteresowanym ponowne wykorzystanie zasobów nauki.

W ramach przedsięwzięcia powstała platforma www, udostępniająca w sposób przejrzysty i dostosowany dla wielu grup odbiorców zanonimizowane ISP z zakresu danych medycznych. Udostępniono m.in. preparaty histopatologiczne wraz z opisami oraz wyniki badań proteomiczno-metabolicznych. W sumie baza liczy ponad milion danych medycznych.

"Dzięki projektowi możliwe stało się udostępnienie danych do analiz biometrycznych, pracy dydaktycznej, samokształcenia lekarzy, tworzenia statystyk, a dodatkowo stanowi ona unikalne źródło informacji popularno-naukowej dla społeczeństwa. Przygotowane rozwiązanie posłuży rozwojowi diagnostyki onkologicznej, poprzez dalsze badania nad jednostkami chorobowymi” - zaznaczyła Chojnacka.

"To, co wspólnie zrobiliśmy, ma ogromne znaczenie. Pozwoli poprawić algorytmy terapii i być pomocne w przyszłości w ratowaniu życia" - dodali realizatorzy przedsięwzięcia.

Projekt "MDB - Medical Data Bank" o wartości blisko 12 mln zł był współfinansowany ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PAP)

autor: Bartłomiej Pawlak

bap/ agt/Opublikowano: 2023-11-21 13:37

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Naukowy PAP.