Bielsko-Biała/ Pacjenci z wysokim stężeniem cholesterolu są leczeni nową metodą

Nowoczesną metodę leczenia pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną i wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego zaczęli stosować lekarze z oddział kardiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) w Bielsku-Białej – podała placówka.

„Oddział kardiologii PAKS rozpoczął leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi za pomocą nowoczesnych inhibitorów PCSK9 oraz inklisiranu. Odbywa się to w ramach NFZ. To szansa dla osób, u których dotychczasowe leczenie nie przynosiło spodziewanego efektu” – oznajmiła w piątek Beata Staniaszczyk z PAKS.

Inhibitory PCSK9 i inklisiran pacjenci przyjmują w zastrzykach. Mogą je wykonać samodzielnie lub otrzymać w ośrodku co dwa tygodnie, raz w miesiącu lub dwa razy w roku, zależnie od preparatu.

Kardiolog i ordynator Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku Białej prof. Krzysztof Milewski wyjaśnił, że inhibitor PCSK9 blokuje gen PCSK9. „Powoduje to, że cholesterol LDL (zły) jest rozkładany w wątrobie i nie trafia do krwiobiegu. W przypadku inklisiranu poprzez działanie na siRNA zapobiegamy tworzeniu białka PCSK9. Zmniejsza się przez to ryzyko chorób oraz incydentów sercowo-naczyniowych. Są to bezpieczne i bardzo skuteczne leki” – wskazał.

Hipercholesterolemia rodzinna jest jedną z najczęstszych chorób dziedzicznych. Charakteryzują ją bardzo wysoki poziom cholesterolu LDL (złego) oraz występowanie w młodym wieku choroby wieńcowej i zawału serca. Dzięki szybkiej diagnostyce i wczesnemu włączeniu odpowiednich leków można uniknąć wielu powikłań i wydłużyć życie chorych.

Prof. Krzysztof Milewski wskazał, że statyny, które są najczęściej stosowane w celu obniżenia cholesterolu, u niektórych pacjentów są niewystarczające.

„Muszą je stosować codziennie. Czasami zapominają je zażyć lub zaprzestają kuracji, co powoduje wzrost stężenia cholesterolu LDL i zwiększenie ryzyka zawału serca i niedokrwiennego udaru mózgu. U pacjentów z tzw. rodzinną hipercholesterolemią przyjmowanie statyn, nawet w dużych dawkach, często nie jest wystarczające. Dlatego zastosowanie inhibitorów PCSK9 lub inklisiranu stanowi nową alternatywę. Ich zastosowanie może być istotne dla osób z potwierdzoną nietolerancją statyn” – dodał.

Grupa American Heart of Poland to największa sieć oddziałów szpitalnych wyspecjalizowanych w leczeniu układu sercowo-naczyniowego. W jej skład wchodzą Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca z oddziałam kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej. Placówki te współpracują z systemem opieki ratunkowej szpitali wojewódzkich i powiatowych, uzupełniając sieć ratownictwa medycznego. (PAP)

Autor: Marek Szafrański

szf/ joz/Opublikowano: 2023-03-03 13:28

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Naukowy PAP.