Zmarł fizyk związany z NCBJ, prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński

Zmarł fizyk jądrowy, prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński. O śmierci poinformowało w środę PAP Narodowe Centrum Badań Jądrowych, z którym był on związany przez większość zawodowego życia.

W informacji prasowej, przesłanej przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych podkreślono, że większość życia naukowego prof. Dobrzyńskiego była związana z tym właśnie ośrodkiem. "Tu zaczynał karierę naukową w 1963 r, tu budował nasze kompetencje w dziedzinie metod jądrowych fizyki ciała stałego, tu działał w Solidarności - za co zapłacił swoją cenę, tu wreszcie stworzył unikalny w skali europejskiej ośrodek edukacyjny przybliżający młodzieży i nauczycielom trudne zagadnienia związane z energią jądrową i promieniowaniem".

"Jednak przede wszystkim Profesor Dobrzyński był wspaniałym, pogodnym, życzliwym człowiekiem – znakomitym słuchaczem promieniującym uśmiechem i wewnętrznym ciepłem, człowiekiem obdarzonym wieloma wspaniałymi talentami" - napisał rzecznik NCBJ.

Ludwik Dobrzyński urodził się w 1941 r. w mieście Asino na Syberii. Studia fizyczne ukończył w 1964 r. na ówczesnym Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracę magisterską na temat ruchu jonów atomowych w roztworach stałych. Od 1963 roku związany był z ośrodkiem w Świerku. Doktoryzował się w Instytucie Badań Jądrowych (IBJ) w 1969 r., a 12 lat później otrzymał stopień doktora habilitowanego.

W latach 1981-1983 pełnił funkcję Zastępcy Kierownika Zakładu Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego IBJ. W tym czasie zaangażowany był także w działalność Solidarności, za co w czasie stanu wojennego zapłacił utratą zatrudnienia. Przez pewien czas prowadził wraz z małżonką lekcje tańca, po czym znalazł zatrudnienie na Uniwersytecie w Białymstoku. Wykładał tam w latach 1983-2011. W roku 1991 prezydent RP nadał mu tytuł profesora, a w latach 2007-2011 pełnił funkcję dziekana Wydziału Fizyki UwB. Do Świerku wrócił w 1996, jednocześnie kontynuując pracę na UwB.

W Instytucie Problemów Jądrowych utworzył Dział Szkolenia i Doradztwa (obecnie Dział Edukacji i Szkoleń), którego był pierwszym i wieloletnim dyrektorem. W informacji NCBJ podkreślono, że to "właśnie dzięki jego pomysłowi, pasji i wielokrotnie uporowi w dążeniu do celu, instytut odwiedziło w okresie minionych 25 lat ok. 200 tysięcy gości – głównie uczniów, nauczycieli i studentów, który mieli okazję zapoznać się z działaniem reaktora jądrowego MARIA i zdobyć podstawową wiedzę na temat promieniowania i technologii jądrowych".

Przez kilkanaście lat profesor był przewodniczącym komitetu organizacyjnego i jury konkursu dla uczniów „Fizyczne Ścieżki”. W latach 2012-2014 był także wykładowcą Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

"Profesor Dobrzyński intensywnie działał w Polsce i na arenie międzynarodowej na rzecz racjonalizacji podejścia do zagrożeń związanych z promieniowaniem jonizującym i energetyką jądrową. Był orędownikiem uwzględnienia zarówno w przepisach prawa jak i w praktyce wiedzy na temat hormezy radiacyjnej. Od 2002 r. był członkiem delegacji polskiej na posiedzenia Komitetu UNSCEAR (Komitet Naukowy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Skutków Promieniowania Jądrowego), a od 2009 r. jej wiceprzewodniczącym" - podkreślono w informacji NCBJ.

Dorobek naukowy Dobrzyńskiego stanowi ok. 300 prac. Był on członkiem-korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 2017 r.), członkiem Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk (1987 - 1993), przewodniczącym Komisji Metod Jądrowych w Fizyce Materii Skondensowanej w Radzie do Spraw Atomistyki Państwowej Agencji Atomistyki (2005-2008), członkiem Komitetu Redakcyjnego Physica Scripta[8] (2005-2014), członkiem Komitetu Programowego XIX Kongresu Międzynarodowej Unii Krystalografii, Genewa (2002) oraz Konferencji Generalnej Oddziału Materii Skondensowanej Europejskiego Towarzystwa Fizycznego, CMD24, Edynburg (2012).

Profesor Dobrzyński był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżami Zasługi. (PAP)

zan/ ekr/Opublikowano: 2022-01-12 14:53

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Naukowy PAP.