Depresja u seniorów: leki a ćwiczenia

Leki antydepresyjne są na dłuższą metę skuteczniejsze w zwalczaniu łagodnej i umiarkowanej depresji u seniorów niż ćwiczenia fizyczne, jednak częściej powodują skutki uboczne – informuje pismo “Annals of Family Medicine”.

Wśród osób starszych depresja jest najczęściej diagnozowanym zaburzeniem psychicznym – jej klinicznie istotne objawy występują u od 8 do 16 proc. starszych pacjentów.

Naukowcy z Universidad de Castilla-La Mancha oraz Albacete Zone VIII Health Centre (Hiszpania) przeprowadzili randomizowane badanie kliniczne dotyczące 347 starszych osób z łagodną lub umiarkowaną depresją. Porównywali skuteczność ćwiczeń fizycznych i leków przeciwdepresyjnych.

Uczestnicy badania zostali przypisani do grupy wykonującej nadzorowane ćwiczenia fizyczne lub do grupy, która była leczona lekami przeciwdepresyjnymi przez lekarzy rodzinnych. Po miesiącu objawy depresji nie różniły się istotnie pomiędzy obiema grupami. Jednak po trzech i sześciu miesiącach liczba osób, które wykazały poprawę była znacznie wyższa w grupie leków przeciwdepresyjnych.

Autorzy zauważają, że liczba uczestników, którzy wycofali się z badania była wyższa w grupie aktywności fizycznej, podczas gdy w grupie leczonej antydepresantami odnotowano więcej działań niepożądanych. Jak wskazują badacze, zaawansowany wiek uczestników oraz problemy zdrowotne i/lub ograniczenia funkcjonalne wspólne dla osób starszych mogą mieć negatywny wpływ na przestrzeganie sześciomiesięcznego programu aktywności fizycznej. (PAP)

Autor: Paweł Wernicki

pmw/ ekr/Opublikowano: 2021-07-15 06:30

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Naukowy PAP.