PAP nauka i zdrowie
Użytkownik:
Hasło:
Walka o jaskinie: czyżby niedźwiedzie jaskiniowe wyginęły przez człowieka? ...     Najstarszy skamieniały las w Azji ...     Poznań/ Coraz więcej dzikich zwierząt pojawia się na ulicach Poznania ...     Lista szanghajska: 9 polskich uczelni na tysiąc; UJ wyprzedził UW ...     Zegar biologiczny roślin pomaga ustalić najlepszy czas oprysków ...     Łupiny nerkowców jako filtr przeciwsłoneczny ...     Ludzie pojawili się na mongolskim stepie ok.10 tys. lat wcześniej niż sądzono ...     GIS: kąpiel dozwolona nad całym Bałtykiem ...     Dzieci nieprzestrzegające zaleceń zdrowotnych są bardziej impulsywne ...     Ptasie DNA z dna podwodnej jaskini ...    

Polska edycja HealthTech World Cancer Day w Gliwicach


Podniesienie świadomości na temat wpływu innowacyjnych technologii medycznych na walkę z rakiem to cel międzynarodowego wydarzenia HealthTech World Cancer Day, którego pierwsza polska edycja odbyła się w piątek w Centrum Onkologii w Gliwicach.

"W ostatnich latach jesteśmy świadkami bardzo znaczącego postępu w zakresie diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory. Ten postęp jest możliwy dzięki myśli ludzkiej, opracowaniu nowych metod, ale też nowoczesnym technologiom, które umożliwiają wdrożenie i stosowanie tych metod w praktyce klinicznej" – powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej w Gliwicach zastępca dyrektora ds. klinicznych gliwickiego oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie prof. Sebastian Giebel.

"Postęp jest ogromny, ale różni się w zależności od nowotworu. Nie możemy mówić, że rak to jedna choroba, to kilkaset różnych chorób, które są rozpoznawane w różnych stadiach i efekty leczenia też są w związku z tym różne. Z całą pewnością jednak w wielu przypadkach choroba, którą jeszcze kilka lat temu uważaliśmy za niewyleczalną, współcześnie wyleczona być może" - dodał.

HealthTech World Cancer Day to międzynarodowe wydarzenie odbywające się w 8 europejskich krajach w ramach Światowego Dnia Walki z Rakiem. Celem tych odbywających się jednocześnie międzynarodowych konferencji prasowych jest podniesienie świadomości społecznej na temat wpływu innowacyjnych technologii medycznych na walkę z rakiem: od wcześniejszej i dokładniejszej diagnozy, po bardziej efektywne i bezpieczniejsze dostarczanie leków lub radioterapię, usprawnioną operację, indywidualne leczenie, zdalny monitoring itp.

"Po raz pierwszy organizujemy to wydarzenie w Polsce i nie bez przyczyny w Gliwicach. Medycyna jest inteligentną specjalizacją województwa śląskiego, a gliwickie Centrum Onkologii to znakomicie wyposażony ośrodek – tu jest przyszłość, tu są nowe technologie" – powiedziała Izabela Czeremcha z Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju. Jak wyjaśnił prezes agencji Bogdan Traczyk, spółka zorganizowała wydarzenie jako koordynator Śląskiego Klastra Medycznego, zrzeszającego producentów wyrobów medycznych. "W wymiarze społecznym pokazujemy, że rak to nie wyrok, mamy narzędzia, by z nim walczyć" - podkreślił.

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie jest instytutem badawczym, a jednocześnie należy do największych - nie tylko w Polsce - ośrodków onkologicznych, prowadzących leczenie pacjentów z chorobą nowotworową.

Jak zaznaczył zastępca kierownika Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie prof. Jerzy Wydmański, to największy w Polsce i jeden z największych w Europie takich zakładów. "Radioterapia jest zaraz po chirurgii najskuteczniejszą metodą leczenia nowotworów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, 70 proc. chorych na nowotwory musi mieć w trakcie leczenia zastosowaną radioterapię" - powiedział.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju jest spółką z Miastem Gliwice jako jej głównym udziałowcem, której zadaniem jest kreowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki, integrowanie i wspieranie środowiska przedsiębiorców oraz prowadzenie intensywnych działań na rzecz wsparcia biznesu, nauki i samorządu. Agencja tworzy sprzyjające warunki dla powstawania nowych firm oraz rozwoju przedsiębiorstw już istniejących. (PAP)

autorka: Anna Gumułka

lun/ ekr/
Copyright Copyright © PAP SA 2011 Materiały redakcyjne, fotografie, grafy, zdjęcia i pliki wideo pochodzące z serwisów PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A z siedzibą w Warszawie, i chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystywanie dozwolone jest jedynie po zawarciu stosownej umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.