PAP nauka i zdrowie
Użytkownik:
Hasło:
Wrocław/ W szpitalu uniwersyteckim zabiegi wszczepienia endoprotezy kolana z pomocą robota ...     Polacy biorą udział w tworzeniu programu wczesnego wykrywania raka prostaty ...     Sejm/ Komisja Zdrowia za projektem ustawy o finansowaniu in vitro ...     W. Brytania/ Badanie: jeden na pięciu mężczyzn w Walii nie myje rąk po skorzystaniu z toalety ...     Sejm skierował projekt ustawy o finansowaniu in vitro do Komisji Zdrowia ...     Centrum Astronomiczne PAN otworzyło obserwatorium w Chile ...     Dr M. Majewski: akcję „Wisła” można zakwalifikować jako typową sowiecką akcję deportacyjną (wywiad) ...     Naukowcy: potrzebne ustandaryzowanie bazy danych nt. ofiar drapieżników wśród zwierząt gospodarskich ...     Środek z chlorem zwalcza bakterie C.difficile równie nieskutecznie, jak czysta woda ...     Niemcy/ Eksperci: edukacja przy pomocy tabletów i laptopów ogłupia uczniów ...    

NASK: lęk przed odłączeniem od sieci występuje coraz powszechniej


Lęk przed odłączeniem od sieci występuje coraz powszechniej - FOMO (ang. Fear of Missing Out) to jeden z częstszych skutków nadużywania technologii cyfrowych. W związku z tym Państwowy Instytut Badawczy NASK rozpoczął kampanię edukacyjną.

W ramach kampanii edukacyjnej będą ukazywać się krótkie filmy przybliżające FOMO. Stworzone w ramach akcji filmy zostaną opublikowane na stronie fomo.wdib.uw.edu.pl i w mediach społecznościowych partnerów przez kolejnych pięć tygodni. Pierwszy z nich – "FOMO. Gdy moi znajomi bawią się beze mnie" – obrazuje reakcję osoby z wysokim Fear of Missing Out na wiadomość, że w danym momencie jej przyjaciele dobrze spędzają czas bez niej.

"Cykl filmów edukacyjnych jest dla nas szczególny z kilku powodów. Po pierwsze, to narzędzie, które można dowolnie wykorzystać na lekcjach i spotkaniach dotyczących higieny cyfrowej, relacji rówieśniczych lub edukacji medialnej. Po drugie, uatrakcyjnia on nasze działania, zwiększając szanse na ich dalszą popularyzację. Po trzecie, powstał on dzięki zaangażowaniu pracowników UW oraz – przede wszystkim! – studentek i studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, którzy wspaniale odegrali powierzone im, zróżnicowane role" – oceniła dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, prof. UW, inicjatorka i koordynatorka projektu.

Kampania edukacyjna bazuje m.in. na raporcie "FOMO 2021. Polacy a lęk przed odłączeniem podczas pandemii", który został zrealizowany przez NASK, Uniwersytet Warszawski oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Jak podkreślają twórcy, nie pozostawił on złudzeń - zwiększył się odsetek osób wysoko sfomowanych. Polacy zmagają się z przeciążeniem informacjami w sieci, rośnie zaangażowanie w media społecznościowe. W największym stopniu syndrom ten dotyczy młodych użytkowników internetu.

W 2021 roku wysoko sfomowanych, czyli osób, które odczuwają lęk przed odłączeniem od sieci, informacji, zdarzeń m.in. w mediach społecznościowych, jest 16 proc. ankietowanych, kolejne 67 proc. należy do grupy średnio sfomowanej, zaś 17 proc. do nisko sfomowanej. Według raportu osoby wysoko sfomowane odczuwają częściej przeciążenie informacyjne. Wśród jego objawów najczęściej wymienia się problemy z decyzją, jaka informacja jest istotna, poczucie nienadążania nad wszystkimi nowościami, problem z koncentracją z powodu ilości informacji, oszołomienie i niezdolność do podjęcia jakichkolwiek czynności.

"Cieszę się, że eksperci NASK kolejny raz wzięli udział w projekcie +FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem+, który ma na celu rozpoznanie zjawiska FOMO i przyjrzenie się jego konsekwencjom. Raport z badania pokazał, że potrzebna jest szeroko zakrojona akcja edukacyjna, uświadamiająca użytkowników internetu o potencjalnych skutkach uzależnienia od sieci. Chcemy - wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim i Ogólnopolskim Panelem Badawczym Ariadna - tworzyć środowisko do szerokiej dyskusji dotyczącej fenomenu FOMO i cyfrowego dobrostanu, łączyć pokolenia, zachęcać zarówno do osobistej refleksji związanej z rolą nowych technologii i urządzeń cyfrowych w naszym życiu, jak i podejmowania działań w kierunku kształtowania zrównoważonych i odpowiedzialnych cyfrowych postaw. Niebawem rozpoczną się prace nad kolejną edycją badania. Mam nadzieję, że jego wnioski pomogą nam jeszcze lepiej działać na polu edukacji cyfrowej" - przekazał cytowany w komunikacie Wojciech Pawlak, dyrektor NASK Państwowego Instytutu Badawczego.(PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska

ak/ mhr/
Copyright Copyright © PAP SA 2011 Materiały redakcyjne, fotografie, grafy, zdjęcia i pliki wideo pochodzące z serwisów PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A z siedzibą w Warszawie, i chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystywanie dozwolone jest jedynie po zawarciu stosownej umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.