PAP nauka i zdrowie
Użytkownik:
Hasło:
Ruszył kanał internetowy z opowieściami osób po przeżyciach psychicznych ...     Czechy/ Szpitale wznawiają planowane zabiegi i operacje ...     Płock/ Zoo dostało ptaki i węże z gatunków zagrożonych wyginięciem ...     Włochy/ Liczba zmarłych od początku pandemii przekroczyła 50 tys. ...     Prof. Piotr Stepnowski nowym rektorem Uniwersytetu Gdańskiego ...     GIS: trwają uzgodnienia reżimu sanitarnego dla stacji narciarskich ...     Prof. Horban: ten tydzień jest decydujący; jak będzie 15 tys. zakażeń w piątek lub w czwartek, to już jest dobrze ...     Katowice/ Szpital tymczasowy będzie gotowy z końcem tygodnia ...     Francja otrzyma ok. 15 proc. unijnej puli szczepionek przeciwko koronawirusowi ...     Australia/ Badania: siedliska dziobaków zmniejszyły się o 22 proc. od 1990 r. ...    

Rozwój funkcji poznawczych dzieci ma związek z zamożnością otoczenia, w którym mieszkają


Dzieci pochodzące z dzielnic o niższym statusie ekonomicznym gorzej radzą sobie w zakresie funkcji poznawczych, takich jak zdolności werbalne, umiejętność czytania, pamięć i uwaga. Mają też mniejszą objętość mózgu w kluczowych obszarach poznawczych w porównaniu z dziećmi z dzielnic zamożnych – czytamy na łamach JAMA Network Open.

Przedmiotem badań antropologów są różnice społeczno–ekonomiczne pomiędzy grupami społecznymi i ich związek z różnymi sferami życia. Badano też zależność pomiędzy statusem społeczno–ekonomicznym rodziny a możliwościami rozwojowymi dziecka, w tym rozwojem poznawczym. Nadal jednak niewiele wiadomo na temat oddziaływania na tę sferę... sąsiedztwa, w którym dziecko mieszka.

Zrozumienie roli, jaką środowisko sąsiedzkie może pełnić w kształtowaniu rozwoju mózgu, może umożliwić zaplanowanie interwencji, które mogłyby poprawić funkcjonowanie i możliwości dzieci pochodzących ze środowisk defaworyzowanych.

Chcąc sprawdzić czy sąsiedztwo, w którym wychowują się dzieci, oddziałuje na rozwój ich funkcji poznawczych, badacze przeanalizowali dane z badania Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD). Badanie to jest największym długoterminowym badaniem rozwoju mózgu i zdrowia dzieci w Stanach Zjednoczonych. Koncentruje się na tym, jak czynniki środowiskowe i biologiczne mogą oddziaływać na rozwój nastolatków.

Zespół naukowców przyjrzał się danym pochodzących z badania techniką obrazowania mózgu i testów neurokognitywnych, dotyczącym niemal 12 tys. dziewięcio- i dziesięcioatków z 21 różnych okolic w Stanach Zjednoczonych. Badane dzieci pochodziły z obszarów miejskich i podmiejskich. W grupie tej 48 proc. stanowiły dziewczęta, a 52 proc. chłopcy.

Naukowcy odkryli, że młodzież mieszkająca w dzielnicach o wysokim wskaźniku ubóstwa wykazywała mniejszą objętość niektórych regionów mózgu. To odkrycie częściowo wyjaśnia możliwy związek między wysokim ubóstwem sąsiedzkim a niższymi wynikami w testach poznawczych. Słabiej wykształcone obszary mózgu znajdowały się w korze przedczołowej i hipokampie, obszarach, o których wiadomo, że są zaangażowane w naukę i rozwój języka, a także pamięć.

Różnice w wielkości tych regionów mózgu były znaczące - z każdym punktem wzrostowym ubóstwa sąsiedzkiego dzieci uzyskały średnio o 3,22 punktu mniej w testach poznawczych. Efekt ten pojawiał się nawet po uwzględnieniu przez badaczy wysokości dochodu gospodarstwa domowego.

Podczas gdy inne badania wykazały niższe wyniki szkolne i poznawcze wśród dzieci wychowanych w środowiskach ubogich, to badanie rzuca światło na znaczenie kontekstu sąsiedzkiego w rozwoju dziecka, niezależnie od dochodu gospodarstwa domowego. Wyniki badania sugerują, że zasady dotyczące nierównomiernej dystrybucji zasobów między dzielnicami mogą pomóc zmniejszyć nierównowagę w wydajności poznawczej. Potrzebne są dodatkowe badania, aby określić, czy takie cechy sąsiedzkiej okolicy jak finansowanie szkół lub zanieczyszczenie środowiska, mogą mieć znaczenie w rozwoju mózgu i funkcji poznawczych dzieci.

Więcej - na stronie https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2772521 (PAP)

Anl/ zan/
Copyright Copyright © PAP SA 2011 Materiały redakcyjne, fotografie, grafy, zdjęcia i pliki wideo pochodzące z serwisów PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A z siedzibą w Warszawie, i chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystywanie dozwolone jest jedynie po zawarciu stosownej umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.