PAP nauka i zdrowie
Użytkownik:
Hasło:
Elektroniczna medytacja dla człowieka XXI wieku? ...     Rak odbytu coraz groźniejszy dla Amerykanów ...     Francuski rząd prezentuje plan ratunkowy dla szpitali ...     Mechanizmy wczesnego finansowania innowacyjnych terapii szansą dla pacjentów onkologicznych ...     Kraków/ Zakończyła się pierwsza tura przeprowadzki Szpitala Uniwersyteckiego ...     Podlaskie/ Ruszyła kampania społeczna promująca zdrowy tryb życia ...     Lubelskie/ Powstaje program naprawy służby zdrowia ...     Eksperci: w raku trzustki możliwe są nawet wieloletnie przeżycia ...     Poznań/ Do 2021 roku w Poznaniu powstanie Centrum Szyfrów Enigma ...     Cieszyński: 6,3 mln pacjentów dostało e-receptę, najstarszy ma 111 lat, najmłodszy - 10 dni ...    

Prof. Wiszewski: UWr ma szansę stać się kluczowym uczestnikiem m.in. ekonomicznych zmian


Uniwersytet Wrocławski, po otrzymaniu statusu uczelni badawczej, ma szansę stać się kluczowym uczestnikiem społecznych, kulturowych i ekonomicznych zmian – uważa prof. Przemysław Wiszewski, szef zespołu, który przygotował aplikację UWr w staraniach o status uczelni badawczej.

W minionym tygodniu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło listę 10 uczelni badawczych, zwycięzców konkursu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" (IDUB). Wśród nich jest Uniwersytet Wrocławski.

Szef zespołu, który przygotował aplikację UWr w staraniach o status uczelni badawczej, dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych prof. Przemysław Wiszewski przypomniał, że dzięki otrzymaniu statusu uczelni badawczej, Uniwersytet Wrocławski będzie w latach 2020-2026 otrzymywał ministerialną subwencję zwiększoną o 10 proc. Wzrost subwencji ma pomóc w sfinansowaniu zmian na uczelni.

Zmiany mają być – jak podkreślił prof. Wiszewski - głębokie i dotyczyć wielu obszarów funkcjonowania wrocławskiej uczelni. „Widzimy wyraźnie, że musimy usunąć bariery, które w zmieniającym się świecie blokują nasze badania, osłabiają przekazywanie najnowszej wiedzy studentom i utrudniają współpracę z otoczeniem” - dodał profesor.

Naukowiec wskazał, że zmiany zaproponowane w aplikacji przez Uniwersytet Wrocławski obejmują m.in. wsparcie dla priorytetowych obszarów badawczych. „Obszary, które odniosły największy sukces mierzony udziałem w dyskursie nauki światowej, zostały w naszym wniosku wymienione jako +priorytetowe obszary badawcze+. To: nowe materiały, big data i sztuczna inteligencja, zdrowie – od analizy genów do projektowania leków, człowiek między naturą i kulturą, człowiek – miasto i środowisko oraz wielokulturowość” - wyliczał prof. Wiszewski.

Dziekan podkreślił, że badacze zajmujący się tymi obszarami będą mieli możliwość starania się o uniwersyteckie finansowe wsparcie badań, które poprzedzają aplikację o zewnętrzne granty. „Uruchomiony zostanie też program finansowania krótkich pobytów zagranicznych w celu nawiązania lub wzmocnienia współpracy. Przewidzieliśmy środki zarówno na specjalne stypendia, jak i na pokrycie redukcji obciążeń dydaktycznych dla pracowników prowadzących wysokiej jakości badania w ramach priorytetowych obszarów badawczych” - dodał prof. Wiszewski.

Uniwersytet Wrocławski chce też znaczne środki przeznaczyć na „budowę fundamentów dalszego rozwoju badań” na uczelni. Będzie m.in. finansowany program przyjazdów badaczy z zagranicy; zwiększone zostaną nakłady na sprzęt oraz dostęp do najświeższej, najwyższej jakości informacji naukowej.

Uczelnia chce m.in. tworzyć nowe zespoły badaczy, które aktywnie będą uczestniczyć w nauce światowej. Położony zostanie również nacisk na zindywidualizowany, dający dostęp do światowej wiedzy system kształcenia studentów i doktorantów. Powstaną przy tym m.in. jednolite pięcioletnie studia magisterskie związane z priorytetowymi obszarami badawczymi.

Na wrocławskiej uczelni mają również zostać powołane Inkubatory Doskonałości Naukowej. „Będą one skierowane do zespołów o dużym potencjale rozwoju, działających przede wszystkim w dyscyplinach o mniejszej efektywności badań. Powinny one mieć charakter interdyscyplinarny, wspierając współpracę priorytetowych obszarów badawczych z dyscyplinami dotąd słabiej zaangażowanymi w ich rozwój” - tłumaczył prof. Wiszewski.

Dodał, że zasadniczym celem powołania Inkubatorów jest wsparcie badaczy i dyscyplin mających mniejszy dorobek międzynarodowy, ale gotowych inwestować w swój dalszy rozwój. „Mamy nadzieję przełamać w ten sposób nierównomierność zaawansowania badań w różnych dyscyplinach UWr” - podkreślił profesor.

Zmiany są zapowiadane również w polityce kadrowej oraz w zarządzaniu uczelnią. „Profesjonalizacja kadry administracyjnej musi iść w parze z argumentami finansowymi (...) Rekrutacja kadry naukowej nie może być nastawiona na reprodukcję etatów w strukturze dydaktycznej, lecz musi mieć uzasadnienie w celach strategicznych uczelni. Dlatego jej przebieg będzie zgodny z zasadami Europejskiej Karty Naukowca. Kadrę uczelni muszą zasilać wyłącznie badacze prowadzący najwyższej jakości badania” - dodał naukowiec. (PAP)

autor: Piotr Doczekalski

pdo/ ekr/
Copyright Copyright © PAP SA 2011 Materiały redakcyjne, fotografie, grafy, zdjęcia i pliki wideo pochodzące z serwisów PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A z siedzibą w Warszawie, i chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystywanie dozwolone jest jedynie po zawarciu stosownej umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.