PAP nauka i zdrowie
Użytkownik:
Hasło:
Miód z drzewa poziomkowego może hamować rozwój raka jelita grubego ...     Prof. Lauterbach: narodziny sześcioraczków to wspólny sukces położników i neonatologów ...     Łódź/Uniwersytet Łódzki otworzy szkołę doktorską z Polską Akademią Nauk ...     Cukrzyca – wskaźnik zwiększonego ryzyka związanego z poważnymi chorobami wątroby ...     Aron: co piąta osoba jest wysoko wrażliwa, ale ta cecha ma wiele zalet ...     Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej ...     Połknięte baterie bardziej groźne, niż sądzono ...     Płock/ Para piskląt sokoła wędrownego wykluła się w zakładzie PKN Orlen ...     W Krakowie przyszły na świat sześcioraczki ...     Erasmusowcy z Europy Wschodniej najmocniej utożsamiają się z UE ...    

Gowin o osiągnięciach resortu nauki w ostatnich trzech latach


Konstytucja dla Nauki, uchwalenie ustaw o innowacyjności i wdrożenie programów na rzecz popularyzacji nauki - to najważniejsze przedsięwzięcia resortu nauki w ciągu ostatnich trzech lat. Realizację filarów swojej strategii podsumował w środę szef resortu nauki Jarosław Gowin.

Podsumowanie rezultatów ogłoszonej przez siebie trzy lata temu strategii wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zaprezentował podczas konferencji nt. rozstrzygnięcia konkursu "Trzecia misja uczelni".

Szef resortu nauki przypomniał, że jego strategię tworzyły trzy elementy: prace nad nową, całościową ustawą o szkolnictwie wyższym; ustawy o innowacyjności oraz społeczna odpowiedzialność nauki.

W ramach filaru społeczna odpowiedzialność nauki resort zrealizował trzy duże projekty: Naukobus (w tym Planetobus), Uniwersytety Młodego Odkrywcy i Uniwersytety Trzeciego Wieku.

"Nauka nie może być wieżą z kości słoniowej. Wieżą z kości słoniowej nie mogą być polskie uczelnie. Nauka jest dla nas, nauka jest dla ciebie, nauka jest dla ogółu społeczeństwa" - mówił w środę wicepremier.

Przypomniał, że z Naukobusów skorzystało prawie 20 tys. dzieci głównie z małych szkół wiejskich, które - jak ocenił - dzięki warsztatowej formie i wykonywaniu prostych eksperymentów w atrakcyjnej pozyskują wiedzę szkolną.

Z kolei działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku skierowaną do seniorów Gowin uznał za "fenomen społeczny". W pierwszej edycji tego programu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) wsparło ponad 100 takich uniwersytetów, a w drugiej - 150. Początkowo projekt prowadzony był przez resort nauki, ale teraz - jak zapowiedział wicepremier - ma go rozwijać Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w sposób "systematyczny i długofalowy".

Do filaru społecznej odpowiedzialności nauki szef resortu nauki zaliczył uniwersytety dla dzieci. "Zajęcia na tych uniwersytetach prowadzą często najwybitniejsi polscy naukowcy i te zajęcia dotyczą najważniejszych problemów naukowych tylko przedstawianych w taki sposób, żeby one były zrozumiałe dla siedmio-, ośmio-, dziewięciolatków" - podkreślił.

"W momencie, kiedy uruchamialiśmy ten program w Polsce funkcjonowało 45 uniwersytetów dla dzieci. Dzisiaj dofinansowujemy 155 takich uniwersytetów. Widać jak ogromne jest zapotrzebowanie" - zwrócił uwagę.

Gowin podsumował też drugi filar wdrażanej przez MNiSW strategii - prace nad nowa ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Konstytucji dla Nauki), która weszła w życie od 1 października. "Jestem pewien, że w najbliższych latach bardzo głęboko przeobrazi polskie uczelnie i podniesie poziom kształcenia studentów, podniesie też poziom badań naukowych" - przekonywał minister.

Trzecim filarem strategii szefa resortu nauki były przygotowane we współpracy z innymi resortami, m.in. przedsiębiorczości i finansów, dwie ustawy o innowacyjności - pierwsza weszła w życie na początku 2017 r. Między innymi zniosła ona od 1 stycznia 2017 r. podatek dochodowy od własności intelektualnej wnoszonej do spółki. Nowe przepisy zakładają też możliwość odliczenia od podatku kosztów uzyskania patentu przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Gowin ocenił w środę, że według opublikowanych danych GUS widać "znakomite jej efekty" - w postaci 15-procentoego wzrost nakładów na badania i rozwój w 2017 r.

Druga ustawa o innowacyjności weszła w życie w 2018 r. Ustawa poszerza wsparcie dla działalności badawczo-rozwojowej poprzez m.in. zwiększenie ulg B+R czy zakresu działania spółek celowych tworzonych przez uczelnie, instytuty badawcze i instytuty PAN.

"Tam przede wszystkim są imponujące ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Za każdą złotówkę zainwestowaną we współprace z nauką przedsiębiorca będzie mógł sobie odpisać od podstawy opodatkowania 2 zł. Jestem przekonany, że ta druga ustawa będzie w jeszcze większym stopniu niż ta pierwsza kołem zamachowym innowacyjnej gospodarki" - mówił.(PAP)

autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ agt/
Copyright Copyright © PAP SA 2011 Materiały redakcyjne, fotografie, grafy, zdjęcia i pliki wideo pochodzące z serwisów PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A z siedzibą w Warszawie, i chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystywanie dozwolone jest jedynie po zawarciu stosownej umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.