PAP nauka i zdrowie
Użytkownik:
Hasło:
Walka o jaskinie: czyżby niedźwiedzie jaskiniowe wyginęły przez człowieka? ...     Najstarszy skamieniały las w Azji ...     Poznań/ Coraz więcej dzikich zwierząt pojawia się na ulicach Poznania ...     Lista szanghajska: 9 polskich uczelni na tysiąc; UJ wyprzedził UW ...     Zegar biologiczny roślin pomaga ustalić najlepszy czas oprysków ...     Łupiny nerkowców jako filtr przeciwsłoneczny ...     Ludzie pojawili się na mongolskim stepie ok.10 tys. lat wcześniej niż sądzono ...     GIS: kąpiel dozwolona nad całym Bałtykiem ...     Dzieci nieprzestrzegające zaleceń zdrowotnych są bardziej impulsywne ...     Ptasie DNA z dna podwodnej jaskini ...    

Sejm uczcił 100-lecie powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich


W 100. rocznicę powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla tej organizacji naukowej oraz szacunek dla całego środowiska polskich geodetów - głosi treść uchwały, przyjętej w czwartek przez Sejm.

Za jej przyjęciem głosowało 428 posłów, przeciw był 1, żaden nie wstrzymał się od głosu.

W uchwale napisano, że geodeci odegrali niezwykle ważną rolę w integracji terytorialnej Polski po okresie zaborów. Po odzyskaniu niepodległości podjęli oni prace nad efektywnym rozwojem kraju oraz szeroką akcję edukacyjną, patriotyczną i wychowawczą służącą podniesieniu świadomości narodowej i społecznej.

Po II wojnie Światowej geodeci polscy aktywnie włączyli się w proces odbudowy zniszczonej Polski, w tym w zagospodarowanie tzw. ziem odzyskanych. Brali czynny udział w pracach związanych ze zmianą podziału administracyjnego i odbudowy kraju, przekształceniem struktury agrarnej i przestrzennej z myślą o racjonalnej gospodarce przestrzennej i środowiskowej.

"W 100. rocznicę powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla tej organizacji naukowej oraz szacunek dla całego środowiska polskich geodetów" - głosi uchwała.

W uzasadnieniu projektu uchwały napisano, że korzenie zawodu mierniczego w Polsce sięgają okresu średniowiecza. Na przestrzeni wieków struktura zawodu ulegała modyfikacjom pod wpływem zmieniającej się sytuacji politycznej i społeczno-gospodarczej. Zmieniały się także organizacje zawodowe skupiające w swoich szeregach dziś - geodetów, dawniej - mierniczych przysięgłych czy też geometrów.

Jako pierwszą organizację zawodową geodetów na ziemiach polskich można uznać utworzony w 1916 roku w Warszawie „Związek Geometrów”, który powstał z inicjatywy geometry Zygmunta Majewskiego. W tym samym czasie powołano również inne regionalne zrzeszenia geodetów.

Wnioskodawcy przypomnieli, że pierwszy Powszechny Zjazd Mierniczych Polskich odbył się w Warszawie w dniach 4 - 6 stycznia 1919 r.; od tego czasu stowarzyszenia geodetów polskich istniały ciągle. Nazwa organizacji wielokrotnie zmieniała się na przestrzeni lat: Związek Mierniczych Polskich (1925), Związek Mierniczych Przysięgłych (1926), który przekształcił się w Stowarzyszenie Mierniczych Przysięgłych Rzeczpospolitej Polskiej (1935) i którego ostatni przed wojną zjazd odbył się w 1939 r. "W jego szeregach działali wybitni przedstawiciele nauki, społecznicy, patrioci, osoby zaufania publicznego, ludzie o właściwych i najwyższych kwalifikacjach" - napisano w uzasadnieniu projektu.

Podkreślono, że po II wojnie światowej geodeci stanowili jedno z pierwszych środowisk technicznych, które samoistnie się zorganizowało. Na pierwszym zjeździe, jaki odbył się tuż po wyzwoleniu, 15-16 września 1945 r. powołany został komitet organizacyjny Związku Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej (1945), który upoważniono do „kooptacji wszystkich przedstawicieli przedwojennych organizacji", by ostatecznie przyjąć nazwę Stowarzyszenie Geodetów Polskich (1953) - nazwa ta utrzymała się do dziś.

Wskazano, że w ramach międzynarodowej współpracy ze stowarzyszeniami geodetów Republiki Czeskiej i Słowacji, SGP corocznie uczestniczy w organizacji Międzynarodowych Dni Geodezji. XXIII edycja spotkania odbyła się w 2017 r. w Warszawie - po raz ósmy w Polsce. (PAP)

itm/
Copyright Copyright © PAP SA 2011 Materiały redakcyjne, fotografie, grafy, zdjęcia i pliki wideo pochodzące z serwisów PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A z siedzibą w Warszawie, i chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystywanie dozwolone jest jedynie po zawarciu stosownej umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.