PAP nauka i zdrowie
Użytkownik:
Hasło:
Psycholog bada popyt na mięso hodowane komórkowo (wideo) ...     "DGP": przychodzi lekarz do lekarza i ma problem ...     Polski program leczenia porażenia mózgowego komórkami macierzystymi ...     Artur Chmielewski: nowoczesne badania kosmosu to wielka szansa dla Polski ...     Kto wolno chodzi, szybciej się starzeje ...     Starsi miłośnicy herbaty mają bardziej symetryczne mózgi ...     Nowy skafander kosmiczny dla księżycowych misji ...     Gowin: szybszy wzrost nakładów na naukę musi być priorytetem ...     Eksperci: kobiety w ciąży mogą i powinny się szczepić przeciwko grypie ...     Kraków/ 12,5 tys. studentów Uniwersytetu Pedagogicznego zainaugurowało rok akademicki ...    

Katowice/ Kardiolodzy: wśród wyzwań są leczenie arytmii, telemonitoring i edukacja


Skuteczne wykrywanie i leczenie arytmii serca, upowszechnienie telemonitoringu i edukacja społeczeństwa w zakresie zdrowego stylu życia – to niektóre wyzwania dla polskiej kardiologii, wskazane w Katowicach podczas kongresu kardiologów.

Od czwartku do soboty kardiolodzy debatowali w Międzynarodowym Centrum Kongresowym podczas Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK).

W ramach sesji pt. "Odpowiedzi na pytania każdego kardiologa", eksperci Sekcji Rytmu Serca PTK dyskutowali o najważniejszych aktualnych wyzwaniach w obszarze zaburzeń rytmu serca. Wiele miejsca poświęcono migotaniu przedsionków - arytmii typowej dla wieku podeszłego. Ze względu na częstość występowania w starzejącej się populacji Polski jest ona określana już nieraz mianem epidemii.

Mechanizmy powstawania migotania przedsionków wciąż w wielu obszarach są zagadką. Arytmia ta jest często powiązana z innymi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak: niewydolność serca, choroba wieńcowa czy wady zastawkowe. Migotanie przedsionków towarzyszy także cukrzycy i nadciśnieniu tętniczemu – w połączeniu ze schorzeniami cywilizacyjnymi arytmia ta jest szczególnie groźna.

"W terapii migotania przedsionków najważniejsza jest wczesna diagnoza i leczenie adekwatne do indywidualnego zagrożenia pacjenta. Personalizacja w tym kontekście to ważny temat dyskusji ekspertów, ponieważ nasi pacjenci z migotaniem przedsionków są coraz starsi i częściej mają liczne schorzenia towarzyszące. Zastosowanie w każdym przypadku tego samego schematu leczenia nie będzie więc tak samo efektywne" - mówił przewodniczący Sekcji Rytmu Serca PTK dr hab. Maciej Sterliński z Instytutu Kardiologii w Warszawie.

"Terapia musi uwzględniać wiele czynników, a dodatkowo coraz częściej: indywidualne preferencje pacjenta, jego styl życia i oczekiwania wobec terapii. Decyzja o wyborze najlepszej metody leczenia jest często podejmowana w oparciu nie tylko o zalecenia i najnowsze dostępne możliwości, ale także w ścisłej współpracy z pacjentem" – tłumaczył Sterliński.

Zwrócił uwagę, że systemy zdalnie monitorujące pracę serca pacjenta ze wszczepionym urządzeniem kardiologicznym zmniejszają koszty opieki specjalistycznej, dają chorym poczucie bezpieczeństwa i poprawiają jakość ich życia.

"Niestety, nie są dostępne dla wszystkich pacjentów, którzy mogliby odnieść największą korzyść z tej formy opieki kardiologicznej. Największym wyzwaniem jest dostęp do metody i regulacje systemowe. Dziś telemonitoring urządzeń wszczepialnych realizują we własnym zakresie poszczególne ośrodki, które w całości zajmują się organizacją opieki nad pacjentem, kontrolą urządzeń, monitorowaniem raportów wysyłanych przez system i – w razie potrzeby – organizacją interwencji w przypadku wystąpienia niepokojących alertów" - powiedział przewodniczący-elekt Sekcji Rytmu Serca PTK dr hab. Andrzej Przybylski z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

"W każdym przypadku mogą pojawić się potencjalne różnice w procesach organizacyjnych, dlatego zwiększenie dostępności urządzeń i systemowa organizacja opieki w zakresie telemonitoringu urządzeń wszczepialnych jest jednym z priorytetów opieki kardiologicznej. Dzisiejsza dyskusja ekspertów na temat zakresu odpowiedzialności poszczególnych podmiotów w kontekście opieki telemedycznej pomoże wypracować rozwiązania, które powinny stać się docelowo obowiązującym standardem terapeutyczno-administracyjnym" – dodał.

Podczas kongresu postulowano też jak najszerszą edukację polskiego społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia. Członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Ewa Straburzyńska-Migaj zwróciła uwagę na potrzebę edukacji zarówno pacjentów, którzy już chorują - aby modyfikowali swój styl życia na zdrowszy, jak i całego społeczeństwa.

"Obserwujemy rosnącą liczbę osób z otyłością, również dzieci. Polska należy do czołówki krajów Unii Europejskiej, w których liczba dzieci z otyłością wzrasta w zastraszającym tempie. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne od lat kładzie nacisk na działania profilaktyczne. Jego prezes-elekt prof. Adam Witkowski planuje przywrócenie Narodowego Programu Zdrowego Serca" – powiedziała PAP. (PAP)

autorka: Anna Gumułka

lun/ mmu/
Copyright Copyright © PAP SA 2011 Materiały redakcyjne, fotografie, grafy, zdjęcia i pliki wideo pochodzące z serwisów PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A z siedzibą w Warszawie, i chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystywanie dozwolone jest jedynie po zawarciu stosownej umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.