PAP nauka i zdrowie
Użytkownik:
Hasło:
Większy dostęp do światła dziennego poprawia nasz cykl dobowy ...     Rosja/ Trzeci dzień z rzędu wykryto ponad 22 tysiące zakażeń SARS-CoV-2; zmarło 779 osób ...     Kraków/ 7. festiwal KultURO, czyli szansa na szybkie wykrycie chorób układu moczowego ...     Niedzielski: widzimy, że szczepienia działają ...     Niedzielski: obserwujemy niewielki wzrost zgłoszeń na szczepienia ...     Pandemia sprawiła, że oczekiwana długość życia w krajach Zachodu jest najniższa od II wojny światowej ...     Szef MZ: dodatkową dawkę szczepionki otrzymało blisko 20 tys. osób z upośledzeniem odporności ...     Niedzielski: w kraju obserwujemy wzrostowy trend zakażeń ...     Niedzielski: nie chcemy zwiększać bazy łóżek covidowych na zapas ...     MZ: ostatniej doby wykonano ponad 21,3 tys. testów na obecność SARS-CoV-2 ...    

OZZL: dlaczego lekarz zarabia dwa razy mniej niż Bromber? MZ: rozróżnijmy pensję minimalną i faktyczną


Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZL Krzysztof Bukiel zwrócił się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z pytaniem, dlaczego nowy wiceminister ds. dialogu zasługuje na pensję ponad 16 tys., a lekarz specjalista z 20-letnim stażem na prawie dwa razy niższą. Resort odpowiada, by rozróżniać wynagrodzenie faktyczne od minimalnego.

W poniedziałek szef MZ powołał w resorcie nowego wiceministra, który zajmuje się m.in. dialogiem społecznym. Został nim Piotr Bromber.

Przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w piśmie skierowanym we wtorek do ministra Niedzielskiego zwrócił się, by ten wytłumaczył, "dlaczego wiceminister zdrowia ds. dialogu zasługuje na pensję w kwocie nieco ponad 16 tys. PLN brutto za jeden etat, a lekarz specjalista zatrudniony np. w szpitalu z co najmniej 20 letnim stażem na pensję prawie dwa razy niższą (taką zapisał Rząd w ustawie o płacach minimalnych)?".

"Czy praca pana wiceministra ds. dialogu społecznego jest lepsza, bardziej wartościowa społecznie, bardziej Polakom potrzebna i oczekiwana; a może bardziej odpowiedzialna, wymagająca lepszego wykształcenia - niż praca specjalisty lekarza?" – dociekał Krzysztof Bukiel.

"Może praca pana wiceministra wymaga większej empatii, cierpliwości, psychicznej odporności albo jest bardziej stresująca – niż praca specjalisty lekarza? Czy może pan wiceminister – w swojej pracy - jest bardziej narażony na dramatyczne przeżycia związane z ciągłym kontaktem z ludzkim nieszczęściem, cierpieniem, śmiercią – niż lekarz specjalista?" – kontynuował.

Krzysztof Bukiel zwrócił się też do szefa MZ o to, by poinformował, jaki - chcąc przekonać protestujących medyków do rozmów bez udziału premiera – "gest dobrej woli" uczyni, jaką propozycję w zakresie podniesienia płac minimalnych przedstawi, aby można było uwierzyć, że chce faktycznie wyjść naprzeciw postulatom protestujących pracowników ochrony zdrowia, a nie tylko ich zwodzić kolejnymi obietnicami i "grać na czas".

Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz poproszony o komentarz do listu przewodniczącego OZZL, przekazał PAP we wtorek, że podejmując rozmowę na temat wynagrodzeń należy dokonać rozróżnienia pomiędzy wynagrodzeniem minimalnym a wynagrodzeniem faktycznie należnym poszczególnym pracownikom.

"Co do zasady, wynagrodzenie minimalne ma na celu stworzenie ustawowej gwarancji dla pracownika, że jego wynagrodzenie w chwili wejścia do zawodu w żadnym wypadku nie będzie niższe niż pewien określony ustawą poziom. W przypadku, gdyby doszło do sytuacji, że określony pracodawca naliczyłby pracownikowi wynagrodzenie niższe niż ustawowe minimum, pracownik ten wyposażany jest przez prawodawcę w roszczenie o wyrównanie jego wynagrodzenia co najmniej do poziomu minimalnego" - zaznaczył.

"Nie określa ono natomiast w żadnym wypadku średniego poziomu wynagrodzeń dla pracowników, gdyż ustalanie ich wynagrodzeń na poziomie poszczególnych pracodawców odbywa się w oparciu o zasady określone ogólnymi przepisami prawa pracy" – dodał.

Andrusiewicz podkreślił, że mediana wynagrodzenia lekarzy w Polsce w 2016 r. to blisko 17 tys. zł – na podstawie danych ministerstwa finansów.

Zaakcentował też, że minister zdrowia nie stworzył nowego stanowiska dla Piotra Brombera ale powierzył stanowisko wakujące.

"Zakładamy, że Pan Krzysztof Bukiel jako przewodniczący związku zawodowego, również nie otrzymuje wynagrodzenia minimalnego" – dodał. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ mir/




Copyright Copyright © PAP SA 2011 Materiały redakcyjne, fotografie, grafy, zdjęcia i pliki wideo pochodzące z serwisów PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A z siedzibą w Warszawie, i chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystywanie dozwolone jest jedynie po zawarciu stosownej umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.