PAP nauka i zdrowie
Użytkownik:
Hasło:
Zanieczyszczenie powietrza może sprzyjać zaburzeniom psychicznym ...     Mini-nerki z komórek macierzystych ...     Sztuczna inteligencja: Twarze jak chmura gradowa ...     Kolejne ognisko ASF w woj. lubelskim ...     Zachodniopomorskie/ Naukowcy badają miejsce pochówku burmistrza Stargardu z XVII w. ...     Węgiel brunatny kontra wirusy ...     Komórka nie pozwala odpocząć psychicznie ...     NASA potwierdziła misję do lodowego księżyca Jowisza ...     Sosnowiec/ W Centrum Pediatrii otwarto oddział dermatologii ...     Pomorskie/ Prawie wszystkie zwolnienia lekarskie wystawiane są elektronicznie ...    

Częstochowa/ 1300 osób wzięło udział w programie walki z żółtaczką pokarmową


Blisko 1300 osób wzięło udział w miejskim programie walki z wirusowym zapaleniem wątroby typu A w Częstochowie, realizowanym w związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na tę chorobę, określaną jako żółtaczka pokarmowa. Zaszczepionych zostało 1,1 tys. częstochowian.

Jak podał w poniedziałek częstochowski magistrat, zadanie było realizowane na podstawie konkursu ofert ogłoszonego zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym. Środki finansowe pochodziły z rezerwy celowej budżetu miasta, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W pierwszej kolejności szczepione były osoby z grup ryzyka, kierowane przez sanepid, jednostki miejskie, a także indywidualnie zgłaszające się do wyznaczonych przychodni. Na realizację programu przeznaczono 350 tys. zł. Ostatecznie – w związku z ograniczoną dostępnością szczepionek i długim okresem oczekiwania na ich otrzymanie - udało się do końca 2018 roku wydatkować 254 tys. zł , szczepiąc w sumie ponad 1,1 tys. osób.

„Powodem uruchomienia przez prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka rezerwy kryzysowej i podjęcia decyzji o przeprowadzeniu programu badań i szczepień przeciw WZW typu A była zwiększona liczba przypadków zakażeń żółtaczką pokarmową w Częstochowie, notowana przez sanepid w ostatnich miesiącach 2018 r. Zdaniem władz miasta należało więc podjąć pilną akcję zapobiegającą dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby” - wskazali urzędnicy.

Kiedy pierwsza partia zamówionych szczepionek dotarła do miasta, w pierwszej kolejności szczepione były mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy od 16. roku życia z tzw. kontaktu domowego i otoczenia osób zarażonych w ostatnim czasie żółtaczką typu A. Grupa docelowa była typowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Oprócz tego szczepienia objęły też grupy podwyższonego ryzyka wśród pracowników jednostek miejskich (w tym Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej czy Powiatowego Urzędu Pracy), a także osoby indywidualnie zgłaszające się do wytypowanych przychodni.

Osoby powyżej 40. roku życia przed szczepieniem były poddawane badaniom na obecność przeciwciał, które dają odporność na zakażenie WZW typu A. Okazało się, że liczba osób uodpornionych na żółtaczkę, których nie trzeba było ostatecznie szczepić, wyniosła w przebadanej grupie tylko około 24 proc.

Samorząd Częstochowy chce w tym roku zapewnić środki na drugą dawkę szczepionki dla osób z grup ryzyka, które otrzymały pierwszą dawkę w ramach miejskiego programu pod koniec 2018 r. Władze miasta deklarują, że jeżeli utrzyma się wysoki poziom nowych zachorowań na żółtaczkę, rozważą możliwość objęcia szczepieniem kolejnych grup, w celu skutecznego uodpornienia jeszcze większego odsetka mieszkańców.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (potocznie zwane żółtaczką pokarmową) jest schorzeniem wywoływanym przez wirus A zapalenia wątroby (HAV). Do zakażenia może dojść m.in. poprzez: spożycie skażonej żywności lub bezpośredni kontakt z osobą zakażoną. Najlepszym sposobem zapobiegania zachorowaniu jest przestrzeganie zasad higieny - mycie rąk przed każdym posiłkiem i po wyjściu z toalety, dokładne mycie owoców i warzyw oraz zaszczepienie się przeciwko WZW typu A. (PAP)

Autor: Krzysztof Konopka

kon/ krap/
Copyright Copyright © PAP SA 2011 Materiały redakcyjne, fotografie, grafy, zdjęcia i pliki wideo pochodzące z serwisów PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A z siedzibą w Warszawie, i chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystywanie dozwolone jest jedynie po zawarciu stosownej umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.