PAP nauka i zdrowie
Użytkownik:
Hasło:
Poznań/ Naukowcy z UAM rozpoczynają współpracę z Wikipedią ...     Na północnej półkuli Enceladusa wykryto ślady wskazujące na obecność świeżego lodu ...     MZ: ostatniej doby wykonano 22 tys. testów ...     MZ: 974 nowe zakażenia koronawirusem, 28 osób zmarło; łącznie 81 tys. 673 przypadki i 2344 zgony ...     Konkurs na najpiękniejsze zdjęcia z platformy satelitarnej CREODIAS ...     MZ: do lekarzy trafią związane z koronawirusem schematy postępowania z pacjentem ...     Samce pawianów, które przyjaźnią się z samicami, żyją dłużej ...     Węgry/ Prawie 1000 nowych zakażeń koronawirusem ...     Rosja/ Liczba nowych zakażeń koronawirusem najwyższa od połowy lipca ...     MZ: w ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 589 pacjentów ...    

Błocki: w walce o otwarty dostęp do wyników badań musimy przyjąć wspólny front


Aby urzeczywistnić wizję wolnego dostępu do wyników badań naukowych, agencje finansujące badania naukowe muszą zjednoczyć siły; taka idea stoi za ogłoszonym we wrześniu Planem S - powiedział PAP dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Zbigniew Błocki.

Inicjatywa określana jako Plan S została po raz pierwszy ogłoszona podczas lipcowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej ESOF we francuskiej Tuluzie. Zakłada ona, że do 2020 roku wyniki badań realizowanych za publiczne pieniądze powinny być publikowane w otwartym dostępie.

Duża część artykułów naukowych jest dziś publikowana w czasopismach, za dostęp do których trzeba uiścić częstokroć wysoką opłatę. Uczelnie wyższe zazwyczaj zapewniają swoim pracownikom dostęp do tych treści - ale dla osoby niezwiązanej ze środowiskiem akademickim koszt lektury jednego artykułu może wynieść nawet kilkadziesiąt dolarów. Otwarty dostęp (ang. Open Access) to z kolei koncepcja zakładająca bezpłatne udostępnianie w sieci treści publikacji naukowych.

Znaczenie tej zasady podkreślał podczas swojego wystąpienia na tej samej imprezie unijny komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas. "Podstawowym prawem podatników jest dostęp do tych informacji" - powiedział.

Do wprowadzenia w życie założeń Planu S zobowiązało się na początku września jedenaście europejskich agencji grantowych, które zorganizowały się pod wspólnym szyldem cOAlition S. Jednym z sygnatariuszy deklaracji jest polska agencja - Narodowe Centrum Nauki (NCN).

"Inicjatywa ta ma kilka głównych założeń" - powiedział PAP dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki. "Po pierwsze, chodzi o to, żeby wyniki wszystkich badań finansowanych z pieniędzy naszych agencji były dostępne publicznie. Po drugie natomiast chcemy przyjrzeć się kosztom, które są związane z wydawaniem prac naukowych - są one aktualnie w wielu przypadkach za duże. Zwłaszcza w tym obszarze chcielibyśmy zlikwidować nadużycia" - zadeklarował.

Dyrektor NCN podkreślił, że w obowiązującym dziś modelu publikowania wyników badań naukowych nie ma twardych wymagań dotyczących sposobu publikacji. "Istnieją przy tym oczywiście dziedziny, w których publikuje się w open access, jest to np. matematyka. Jednak to kwestia obowiązującego w danej dziedzinie zwyczaju, a nie oficjalnych reguł" - dodał.

Prof. Błocki zwrócił uwagę na to, że ogłoszony został na razie jedynie zarys Planu S. "Wszystkie te rozwiązania mają wejść w życie dopiero za półtora roku. Mamy więc jeszcze dużo czasu, żeby uzgodnić szczegóły. Teraz, po ogłoszeniu inicjatywy, przystępujemy do konkretnych rozmów" - stwierdził.

"W tym momencie kluczowe jest to, aby powstał wspólny front agencji finansujących badania naukowe" - podkreślił prof. Błocki. "Chodzi o to, żeby wydawnictwa komercyjne miały przed sobą zjednoczonego partnera, z którym by mogły negocjować - a nie w jakiś sposób rozgrywały każdego z osobna" - dodał.

"Cały ten proces na pewno będzie skomplikowany - ale, jak mi się wydaje, ostateczny cel jest jasny - powinniśmy dążyć ku temu, żeby wszystkie publikacje, które powstają dzięki publicznym pieniądzom, były również ogólnie dostępne" - podsumował szef NCN.

Z informacjami dotyczącymi Planu S oraz inicjatywy cOAlition S można zapoznać się na stronie: https://www.scienceeurope.org/coalition-s/

PAP - Nauka w Polsce

kflo/ zan/
Copyright Copyright © PAP SA 2011 Materiały redakcyjne, fotografie, grafy, zdjęcia i pliki wideo pochodzące z serwisów PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A z siedzibą w Warszawie, i chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystywanie dozwolone jest jedynie po zawarciu stosownej umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.