PAP nauka i zdrowie
Użytkownik:
Hasło:
Miód z drzewa poziomkowego może hamować rozwój raka jelita grubego ...     Prof. Lauterbach: narodziny sześcioraczków to wspólny sukces położników i neonatologów ...     Łódź/Uniwersytet Łódzki otworzy szkołę doktorską z Polską Akademią Nauk ...     Cukrzyca – wskaźnik zwiększonego ryzyka związanego z poważnymi chorobami wątroby ...     Aron: co piąta osoba jest wysoko wrażliwa, ale ta cecha ma wiele zalet ...     Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej ...     Połknięte baterie bardziej groźne, niż sądzono ...     Płock/ Para piskląt sokoła wędrownego wykluła się w zakładzie PKN Orlen ...     W Krakowie przyszły na świat sześcioraczki ...     Erasmusowcy z Europy Wschodniej najmocniej utożsamiają się z UE ...    

Rektorzy: UE nie może oszczędzać na nauce i szkolnictwie wyższym


W programie finansowania badań Horyzont 2020 w budżecie UE potrzeba co najmniej 71 mld euro, a od deficytu budżetowego kraje członkowskie powinny odejmować wydatki na naukę, innowacje i rozwój uczelni - uważają konferencje rektorów z Polski, Niemiec i Francji.

"W tej chwili, kiedy o budżecie Horyzontu 2020 dyskutuje się i w wielu krajach UE dokonuje się cięć finansowania badań naukowych i szkolnictwa wyższego, w perspektywie 2014-2020 powinniśmy zdecydowanie pomyśleć o tym, jak sprawić, żeby nasza konkurencyjność i innowacyjność była większa. Stąd apelujemy o szybszą modernizację kształcenia i nauki w krajach europejskich. A to się da osiągnąć m.in. poprzez przekroczenie progu 71 mld na badania i rozwój, przewidywanego w Horyzoncie 2020, a także poprzez zwiększenie nakładów na szkolnictwo wyższe i badania naukowe w krajach członkowskich" - powiedział PAP w czwartek Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. Wiesław Banyś.

Jak wyjaśnił, w pierwszych projektach budżetu UE na lata 2014-2020 planowano przeznaczyć na ósmy z kolei ramowy program finansowania badań Horyzont 2020 ok. 84 mld euro. Byłby to bardzo znaczący wzrost w stosunku do kończącego się - siódmego programu ramowego na lata 2007-2013, który opiewał na kwotę 54 mld euro. Już wtedy Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA) apelowało o utrzymanie budżetu Horyzontu na planowanym poziomie. Jednak w trakcie dalszych prac suma przeznaczona na ten program zmalała do 71 mld euro. Stąd m.in. reakcja trzech spośród europejskich konferencji rektorów. "Nasze trzy konferencje, które ściśle współpracują także w ramach trójkąta weimarskiego, stanowią bardzo ważną grupę na forum europejskim" - mówił rektor UŚ.

Konferencje: polska, francuska i niemiecka uzgodniły wspólną deklarację i w czwartek przekazały ją władzom Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów na plenarnym zgromadzeniu odbywającym się w Gandawie w Belgii. Piszą w niej m.in.: "Ostatnie systematyczne i nieuwzględniające specyfiki wydatków restrykcje budżetowe będące odpowiedzią na kryzys gospodarczy w wielu państwach prowadzą do spadku produktywności badań naukowych, potencjału innowacyjnego oraz możliwości zatrudnienia, co nieuchronnie skutkuje napięciami społecznymi, szczególnie w młodym pokoleniu, którego przyszłość wygląda niepokojąco".

Aby zachęcić władze krajów członkowskich do zwiększenia nakładów na badania i szkolnictwo wyższe, proponują wyłączyć te wydatki z bilansu budżetowego przy obliczaniu 3 proc. progu deficytu.

"Naszym obowiązkiem jako rektorów uczelni europejskich jest wskazywanie że, chcąc być konkurencyjnymi jako państwa Unii Europejskiej w skali globalnej, musimy zdecydowanie postawić na innowacyjność" - tłumaczył prof. Banyś.

"Nasza przyszłość zależy od jakości szkolnictwa wyższego i nauki. Stąd nasz apel, abyśmy na tych dziedzinach nie oszczędzali i nasz nacisk na modernizację szkolnictwa wyższego i na zwiększanie nakładów na naukę, i nasz sprzeciw wobec obniżania ich dalej" - podkreślił rektor UŚ.

Deklaracja została wysłana m.in. do prezydenta Bronisława Komorowskiego, premiera Donalda Tuska, minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej, posłów do Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. (PAP)

ula/ ls/
Copyright Copyright © PAP SA 2011 Materiały redakcyjne, fotografie, grafy, zdjęcia i pliki wideo pochodzące z serwisów PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A z siedzibą w Warszawie, i chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystywanie dozwolone jest jedynie po zawarciu stosownej umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.