PAP nauka i zdrowie
wyloguj

Kwarantanna u osób, u których nie występują objawy kliniczne COVID-19 kończy się po 10 dniach


Kwarantanna u osób, u których nie występują objawy kliniczne COVID-19, trwa 10 dni i kończy się automatycznie. Kwarantannę nakłada inspektor sanitarny. Może on też zdecydować o jej skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbywania.

Kwarantannę nakłada się na zdrowe osoby, które miały styczność z osobą zakażoną lub mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę. Chodzi o odseparowanie osób, które miały kontakt z patogenem i mogą w ciągu kilku dni być nosicielami wirusa i zakażać innych. W czasie kwarantanny osoba, która została na nią skierowana, nie może wychodzić z domu, na spacery z psem, do sklepu i lekarza. Policjanci odwiedzają osoby objęte kwarantanną, by sprawdzić, czy nie opuszczają one miejsca zamieszkania. Jeśli osoba złamie kwarantannę, funkcjonariusze mogą nałożyć na nią karę finansową do 30 tys. zł. Jest to decyzja indywidualna. O kwarantannie informację sanepid przekazuje telefonicznie lub ustnie, a potem przesyła dokument.

Jeśli u osoby przebywającej na kwarantannie wystąpią objawy chorobowe sugerujące zakażenie COVID-19 (gorączka powyżej 38 st. Celsjusza, duszności, kaszel, utrata węchu i smaku) powinna ona skontaktować się z lekarzem rodzinnym, który zadecyduje o dalszym postępowaniu – diagnostyce w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2. W razie pogorszenia stanu zdrowia należy wezwać pogotowie, informując o tym, że odbywa się kwarantannę lub indywidualnym środkiem transportu udać się do szpitala zakaźnego.

Na kwarantannę kierowane są też osoby, które przyjeżdżając do Polski, przekroczyły zewnętrzną granicę UE. Z obowiązkowej kwarantanny wyłączeni są m.in. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci, pasażerowie międzynarodowych lotów odbywających się z lotnisk położonych na terytorium państwa nieobjętego zakazami w ruchu lotniczym z wyjątkiem Białorusi albo Ukrainy.

Kwarantanny nie muszą odbywać też studenci, którzy kształcą się w Polsce, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego, doktoranci i naukowcy, którzy prowadzą w Polsce działalność naukową. Spod obowiązku kwarantanny wyjęto też cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi polskich obywateli lub są pod ich stałą ich opieką.

Od 2 września osoby przebywające na kwarantannie, które nie mają objawów COVID-19, nie są już poddawane testom. Po 10 dniach automatycznie są z niej zwalniane.(PAP)

Autorka: Klaudia Torchała

tor/ joz/
Copyright Copyright © PAP SA 2011 Materiały redakcyjne, fotografie, grafy, zdjęcia i pliki wideo pochodzące z serwisów PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A z siedzibą w Warszawie, i chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystywanie dozwolone jest jedynie po zawarciu stosownej umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.