PAP nauka i zdrowie
Użytkownik:
Hasło:
Wrocław/ W szpitalu uniwersyteckim zabiegi wszczepienia endoprotezy kolana z pomocą robota ...     Polacy biorą udział w tworzeniu programu wczesnego wykrywania raka prostaty ...     Sejm/ Komisja Zdrowia za projektem ustawy o finansowaniu in vitro ...     W. Brytania/ Badanie: jeden na pięciu mężczyzn w Walii nie myje rąk po skorzystaniu z toalety ...     Sejm skierował projekt ustawy o finansowaniu in vitro do Komisji Zdrowia ...     Centrum Astronomiczne PAN otworzyło obserwatorium w Chile ...     Dr M. Majewski: akcję „Wisła” można zakwalifikować jako typową sowiecką akcję deportacyjną (wywiad) ...     Naukowcy: potrzebne ustandaryzowanie bazy danych nt. ofiar drapieżników wśród zwierząt gospodarskich ...     Środek z chlorem zwalcza bakterie C.difficile równie nieskutecznie, jak czysta woda ...     Niemcy/ Eksperci: edukacja przy pomocy tabletów i laptopów ogłupia uczniów ...    

Szef MEiN: uruchamiamy portal "Ludzie Nauki", bazę o polskich naukowcach


Założeniem przedsięwzięcia jest zgromadzenie w jednym miejscu informacji o działalności polskich naukowców i ich osiągnięciach; mam nadzieję, że przyczyni się przede wszystkim do promocji polskiej nauki i polskich naukowców - powiedział o nowym portalu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek cytowany w komunikacie resortu.

Portal "Ludzie Nauki" - jak wskazano w komunikacie opublikowanym w środę na stronie resortu - to największa baza wiedzy o polskim dorobku naukowym, która gromadzi w jednym miejscu dane o ponad 90 tys. polskich naukowców z ponad milionem osiągnięć naukowych, a także jest jedną z kluczowych usług dostępnych na portalu edukacja.gov.pl. Baza jest dostępna pod adresem https://ludzie-nauki.edukacja.gov.pl/

Portal - jak dodano - prezentuje obszerne zbiory danych, gromadzone przez lata w instytucjach naukowych z całej Polski – skupia w jednym miejscu publicznie dostępne, a do tej pory rozproszone, informacje o polskim naukowcu, w bazach takich jak POL-on, a w przyszłości - także gromadzonych przez Bibliotekę Narodową, krajowy i europejski urząd patentowy oraz innych krajowych i międzynarodowych bazach danych.

Jak podkreślono w komunikacie, w uruchomionej bazie każdy obywatel może w łatwy sposób odnaleźć informacje o polskich naukowcach i ich osiągnięciach. Głównym zadaniem projektu - jak poinformowało ministerstwo - jest promocja polskiego dorobku naukowego w kraju oraz za granicą. "To pierwsza w historii urzędowa baza danych o polskich naukowcach, zawierająca wyłącznie informacje zweryfikowane przez uczelnie i inne instytucje naukowe" - dodano.

"Stworzyliśmy portal edukacja.gov.pl., a teraz uruchamiamy w ramach tego portalu bazę o polskich naukowcach" - powiedział szef MEiN cytowany w komunikacie resortu. Wskazał, że założeniem nowego przedsięwzięcia jest zgromadzenie w jednym miejscu informacji o działalności polskich naukowców i ich osiągnięciach.

"Mam nadzieję, że ten projekt przyczyni się przede wszystkim do promocji polskiej nauki i polskich naukowców, a jednocześnie ułatwi badaczom rozwijanie kariery naukowej, udział w konkursach, stażach czy ubieganie się o granty" – podkreślił Czarnek.

Najważniejszymi odbiorcami nowego projektu - jak podano - są polscy naukowcy. "Utworzony automatycznie w serwisie profil będzie promować naukowca bez żadnych dodatkowych obowiązków sprawozdawczych. Profil jest zasilany danymi o osiągnięciach, wykształceniu i zatrudnieniu, dostarczanymi przez uczelnie i inne instytucje naukowe" - wskazano. Ponadto - jak zaznaczono - zadaniem Projektu Ludzie Nauki jest wspieranie rozwoju współpracy nauki z biznesem.

Projekt - jak dodano - jest realizowany na zlecenie Centrum Transformacji Cyfrowej Ministerstwa Edukacji i Nauki przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy i stanowi realizację misji państwa, jaką jest upowszechnianie wiedzy o polskiej nauce.

Paulina Kurek

pak/ mir/
Copyright Copyright © PAP SA 2011 Materiały redakcyjne, fotografie, grafy, zdjęcia i pliki wideo pochodzące z serwisów PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A z siedzibą w Warszawie, i chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystywanie dozwolone jest jedynie po zawarciu stosownej umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.