PAP nauka i zdrowie
Użytkownik:
Hasło:
Wrocław/ W szpitalu uniwersyteckim zabiegi wszczepienia endoprotezy kolana z pomocą robota ...     Polacy biorą udział w tworzeniu programu wczesnego wykrywania raka prostaty ...     Sejm/ Komisja Zdrowia za projektem ustawy o finansowaniu in vitro ...     W. Brytania/ Badanie: jeden na pięciu mężczyzn w Walii nie myje rąk po skorzystaniu z toalety ...     Sejm skierował projekt ustawy o finansowaniu in vitro do Komisji Zdrowia ...     Centrum Astronomiczne PAN otworzyło obserwatorium w Chile ...     Dr M. Majewski: akcję „Wisła” można zakwalifikować jako typową sowiecką akcję deportacyjną (wywiad) ...     Naukowcy: potrzebne ustandaryzowanie bazy danych nt. ofiar drapieżników wśród zwierząt gospodarskich ...     Środek z chlorem zwalcza bakterie C.difficile równie nieskutecznie, jak czysta woda ...     Niemcy/ Eksperci: edukacja przy pomocy tabletów i laptopów ogłupia uczniów ...    

Joga na gorąco łagodzi depresję


Sesje jogi w wysokiej temperaturze łagodzą objawy depresji – informuje „Journal of Clinical Psychiatry”.

Sesje "Hot yogi" stały się w ostatnim czasie bardzo popularne. Podobnie jak "zwykła" joga pozwalają zredukować stres, poprawić siłę i elastyczność, jednak dzięki wysokiej temperaturze wysiłek włożony w ćwiczenia jest większy, co ma poprawiać ich skuteczność. Temperatura wynosi zwykle od 27 do 38 stopni Celsjusza – jej ustawienie zależy od preferencji instruktora.

Sztywne reguły obowiązują natomiast w przypadku „Bikram yoga”, opracowanej przez jogina Bikrama Choudhury. Pomieszczenie musi być nagrzane do 41 stopni Celsjusza przy wilgotności wynoszącej 40 proc. Zawsze w tej samej kolejności ćwiczy się 26 pozycji i wykonuje 2 ćwiczenia oddechowe, a sesja trwa zwykle 90 minut.

Jak wykazali specjaliści z Massachusetts General Hospital (MGH), joga w wysokiej temperaturze może pomóc pacjentom z depresją.

W randomizowanym, kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem dorosłych z depresją umiarkowaną do ciężkiej, osoby uczestniczące przynajmniej raz w tygodniu w wysokotemperaturowych sesjach jogi doświadczyły znacznie większej redukcji objawów depresyjnych w porównaniu z grupą kontrolną.

80 uczestników ośmiotygodniowego badania zostało losowo podzielonych na dwie grupy: jedną, która otrzymała 90-minutowe sesje jogi Bikram praktykowanej w pomieszczeniu o temperaturze 41 stopni Celsjusza oraz drugą grupę, która została umieszczona na liście oczekujących (osoby z listy oczekujących odbyły serię sesji jogi po okresie oczekiwania na liście). Do analizy włączono łącznie 33 osoby z grupy jogi i 32 z listy oczekujących.

Osobom z pierwszej, ćwiczącej grupy zalecono co najmniej dwie sesje tygodniowo, ale uczestniczyli w średnio 10,3 sesji w ciągu ośmiu tygodni.

Po ośmiu tygodniach u uczestników jogi zaobserwowano znacznie większą redukcję objawów depresyjnych niż oczekiwano, co oceniono za pomocą skali IDS-CR. U 59,3 proc. uczestników jogi objawy zmniejszyły się o 50 proc. lub więcej w porównaniu z 6,3 proc. uczestników z listy oczekujących. Co więcej, 44 proc. osób w grupie jogi uzyskało tak niskie wyniki w skali IDS-CR, że uznano, że ich depresja znajduje się w fazie remisji, w porównaniu z 6,3 proc. w grupie oczekujących. Uczestnicy pozytywnie ocenili gorące sesje jogi i nie doświadczyli żadnych poważnych skutków ubocznych związanych z interwencją.

Objawy depresyjne zmniejszyły się nawet u uczestników, którzy otrzymali tylko połowę przepisanej „dawki jogi”, co sugeruje, że gorące sesje jogi tylko raz w tygodniu mogą być korzystne.

„Joga i interwencje wykorzystujące ciepło mogą potencjalnie zmienić przebieg leczenia pacjentów z depresją, zapewniając podejście nieoparte na lekach, a w zamian dodatkowe korzyści fizyczne – wskazała główna autorka dr Maren Nyer, dyrektor ds. studiów nad jogą w Massachusetts General Hospital oraz adiunkt psychiatrii w Harvard Medical School. - Obecnie opracowujemy nowe badania, których celem jest określenie konkretnego wkładu każdego elementu – ciepła i jogi – w efekty kliniczne, które zaobserwowaliśmy w depresji”.

„Potrzebne są przyszłe badania, które porównają jogę z podgrzewaniem i nieogrzewaną w leczeniu depresji, aby sprawdzić, czy ciepło przynosi więcej korzyści niż joga w leczeniu depresji, zwłaszcza biorąc pod uwagę obiecujące dowody na to, że hipertermia całego ciała jest stosowana w leczeniu dużych zaburzeń depresyjnych” – zaznaczył starszy autor dr David Mischoulon, dyrektor programu klinicznego i badawczego dotyczącego depresji w Massachusetts General Hospital.(PAP)

Paweł Wernicki

pmw/ bar/
Copyright Copyright © PAP SA 2011 Materiały redakcyjne, fotografie, grafy, zdjęcia i pliki wideo pochodzące z serwisów PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A z siedzibą w Warszawie, i chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystywanie dozwolone jest jedynie po zawarciu stosownej umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.