PAP nauka i zdrowie
Użytkownik:
Hasło:
Rytm dobowy wpływa na komórki odpornościowe ...     www.zdrowie.pap.pl / Roślinożercy kontra wszystkożercy. Zdrowotne konsekwencje diet roślinnych u dzieci ...     Rejestracja na 20. Lubelski Festiwal Nauki – od środy ...     Genetyczny sposób na wielkie znamiona ...     Hiszpania/ W ruinach na terenie Katalonii odkryto złoty kolczyk sprzed ponad 2 tys. lat ...     Naukowcy UŁ w projekcie, który pomoże miastom dostosować się do zmian klimatu ...     Kraków/ Innowacyjny zabieg przedsionków serca w szpitalu Jana Pawła II ...     Prof. Czachorowski: komara tygrysiego w Polsce nie stwierdzono, ale może już tu być ...     Post pobudza komórki antyrakowe ...     Jedzenie małych ryb w całości może "przedłużać życie" ...    

Czermno/ Odkryte przez archeologów pnie drzew pomogą w datowaniu fosy


Dobrze zachowane pnie drzew, odnalezione przez archeologów na stanowisku w Czermnie (woj. lubelskie), pomogą w dokładnym datowaniu fosy. Zespół osadniczy w Czermnie jest identyfikowany z wczesnośredniowiecznym grodem Czerwień – stolicą historycznych Grodów Czerwieńskich.

Jak poinformował we wtorek w mediach społecznościowych Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, archeolodzy badający stanowisko w Czermnie skupili się pod koniec września na fosie okalającej grodzisko od strony wschodniej. Impulsem do jej zbadania były odkrycia dokonane kilka lat wcześniej przez geografów z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS).

"Zespół pod kierunkiem prof. Dobrowolskiego w wyniku sondowania geologicznego - na podstawie analizy próbek ziemi - zidentyfikował nieznaną dotąd fosę/rów, oddaloną od grodziska około 20 m" - podał konserwator.

Na podstawie danych z badań środowiskowych, wspartych datowaniami radiowęglowymi, wiek fosy określono na VII-VIII w., a więc okres sprzed funkcjonowania grodu. "Kierując się potrzebą wyjaśnienia tej kwestii zdecydowano o przeprowadzeniu archeologicznych badań wykopaliskowych" - zaznaczył konserwator.

W wytypowanym miejscu powstał wykop o wymiarach 14 x 1,5 m od strony wschodniej grodziska, obejmujący krawędź terasy nadzalewowej oraz rozciągające się poniżej obniżenie, co pozwoliło odsłonić przebieg fosy i zbadać jej "wypełnisko".

Z badań wynika, że fosa o wymiarach 3,5-4 m została wykopana na głębokość 1,6 m. "Stratygrafia obiektu obrazowała kilka etapów 'walki' ówczesnych mieszkańców tego terenu z podsiąkającą lub zalewającą wodą. Zaobserwowano warstwy moszczenia pniami drzew, gałęziami, przekładanymi namułami i piaskiem, jakie nanosiły kolejne powodzie" - opisał konserwator.

W zasypisku fosy odkryto m.in. kości bydła i ceramikę z XI-XIII w. oraz pokłady drewna – najpewniej z czasów budowy grodu lub pomostów. Są to pnie drzew – dębu i brzozy oraz kołki i pale ze śladami obróbki.

Wśród znalezisk najcenniejsze okazało się być drewno. Jak podkreślił konserwator, dobrze zachowane pnie dębu i brzozy wraz korą "dają nadzieję, że uda się za pomocą dendrochronologii określić precyzyjnie rok ich ścięcia i dzięki temu uściślić datowanie odkrytej fosy".

Archeolodzy podkreślają, że w tym roku był to "zaledwie wstęp do większych wykopalisk, które odbędą się w przyszłym roku".

Badania przeprowadzono w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki „Początki sąsiedztwa. Chronologia absolutna zespołu osadniczego w Czermnie-Czerwieniu i formowanie się pogranicza polsko-ruskiego w X-XIII wieku”, kierowanego przez dr. hab. Marcina Wołoszyna z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W pracach terenowych brali udział: dr Tomasz Dzieńkowski (UMCS), mgr Monika Maziarczuk (UMCS), mgr Patryk Maruszczak (UR) oraz pracownicy, studenci i wolontariusze.

Przeprowadzone badania miały charakter interdyscyplinarny. W zagadnieniach środowiskowych konsultacji archeologom udzielał zespół prof. Jana Rodzika z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS.(PAP)

bar/ agt/
Copyright Copyright © PAP SA 2011 Materiały redakcyjne, fotografie, grafy, zdjęcia i pliki wideo pochodzące z serwisów PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A z siedzibą w Warszawie, i chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystywanie dozwolone jest jedynie po zawarciu stosownej umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.